Μεταχειρισμένος και Αναβαθμισμένος Εξοπλισμός  
 
 
 
ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ A.E.
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πάρου 21 & Ψυχάρη • 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Τ.Θ. 52076 • T.K. 144 10 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Tηλ: 210 2849 380 • Fax: 210 2849 198
ΘΕΣ/ΚΗ: Λ.Καραμανλή 59 • 57008 Ιωνία Θεσ/κης
Τηλ: 2310 783977 • Fax: 2310 783991
 
 
 
     
 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
 
BORING ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
BORING ΚΑΘΕΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ ΒΥΘΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ ΤΡΥΠΑΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ
ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΙ CNC ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕΤΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ UNIVERSAL
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ PUNCHING
ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΑΞΟΝΩΝ
ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΤΟΡΝΟΙ CNC 2 ΑΞΟΝΩΝ
ΤΟΡΝΟΙ CNC 3 ΑΞΟΝΩΝ
ΤΟΡΝΟΙ CNC ΜΑΚΡΑΣ ΤΟΡΝΕΥΣΗΣ
ΤΟΡΝΟΙ CNC ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΟΙ
ΤΟΡΝΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ
ΤΟΡΝΟΙ ΜΕ ΔΥΟ ΑΤΡΑΚΤΟΥΣ
ΦΡΕΖΕΣ CNC
ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ
 

 εκτύπωση σελίδας
εκτύπωση σελίδας

 
     
 
 
 

© 2003-2007 ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ
E-mail: info@paretzoglou.gr • Web site: http://www.paretzoglou.gr