ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ
 
 
ENTRY LINE by PARETZOGLOU
 
Profi
 
CIMATRON
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
 
Stock Online
 

 
PRO.FI
 
 

PRO.FI

Το Pro.fi προστατεύει τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα των μηχανών και συσκευών από ανωμαλίες της παροχής ρεύματος σε ποσοστό 80%.

Είναι το μόνο σύστημα που εξασφαλίζει συνολική προστασία καθώς και καλύπτει όλους τους πιθανούς παράγοντες που μπορούν να προξενήσουν σταδιακή φθορά, βλάβες και σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας.

Το Pro.fi σας βοηθά να διατηρήσετε τον εξοπλισμό σας σε λειτουργία για περισσότερο καιρό με το να απορροφά τις περισσότερες διακυμάνσεις της κεντρικής παροχής οι οποίες σε άλλη περίπτωση θα προκαλούσαν βλάβη ή ακινητοποίηση των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συστημάτων σας ή άλλου ευαίσθητου εξοπλισμού.

Φιλτράρει το ρεύμα καταπνίγοντας όλες σχεδόν τις ανεπιθύμητες εξωτερικές επιδράσεις και είναι σχεδιασμένο ώστε να εξασφαλίζει την μέγιστη απόδοση.

 
Επίσημος δικτυακός τόπος: http://www.pro-fi.gr/
 
 
αρχή σελίδας